Aanbevelingen voor de uitvoering van het klimaatactieplan Lievegem

Type:
eindwerk
Titel:
Aanbevelingen voor de uitvoering van het klimaatactieplan Lievegem
Auteur:
Devuyst, Fien; Hogeschool GentSCHOO; FBOFaculteit Bedrijf en Organisatie; Hogeschool Gent
Jaar:
2018
URL:
https://scriptie.hogent.be/getBibFile.cfm?acadjaar=2017-2018&file=477_201210862_PBA-BM_scriptie.pdf volledige tekst van de scriptie
Onderwerp:
klimaatplan
Lievegem
7E-model
Burgemeestersconvenant
klimaatactieplan
implementatie
milieumanagement
PBA-BM
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Gent : s.n., 2018
Samenvatting:
Het doel van deze bachelorproef is om aanbevelingen te doen aan het toekomstige gemeentebestuur van Lievegem voor het implementeren van acties uit het klimaatactieplan Lievegem. Welke aanpak kan ervoor zorgen dat de implementatie van de acties maximaal is en dat de doelgroep maximaal bereikt wordt? Het klimaatplan (luik mitigatie) met het bijhorend klimaatactieplan moet worden goedgekeurd in de gemeenteraad van september 2018. Vanaf dan is het klimaat(actie)plan definitief. Opdat de doelstelling van 40% CO2 reductie tegen 2030 behaald wordt, moeten verschillende inspanningen gedaan worden. Die acties staan opgesomd in het klimaatactieplan. Lievegem is niet de eerste gemeente die een klimaatplan opstelt als gevolg van de ondertekening van het Burgemeestersconvenant. Dat blijkt uit een literatuurstudie. Er zijn in Frankrijk al studies gedaan over de implementatie van klimaatplannen, alsook in de Verenigde staten (hoewel dit niet naar aanleiding is van het Europees Burgemeestersconvenant). Daaruit blijkt dat de grootste drempels, onvoldoende financiële en organisatorische middelen, gebrek aan opgeleide medewerkers en onvoldoende monitoring zijn. Ook het gebrek aan integratie van het klimaatplan in het algemeen beleid wordt aangehaald.De literatuurstudie wijst ook uit dat het 7E-model een theoretisch model is om gedragsverandering te bewerkstelligen. Tijdens het experimenteren en uitvoeren van enkele acties wordt ook rekening gehouden met dat model. Het doel is om zoveel mogelijk E’s te integreren in de uitvoering van de actie, om maximale gedragsverandering te bereiken. Voor elke doelgroep worden ook twee acties uit het klimaatactieplan uitgewerkt. Opnieuw is hier voldoende aandacht besteed aan het implementeren van zoveel mogelijk E’s uit het 7E-model. Om de doelgroep landbouwers maximaal te bereiken bij het uitvoeren van acties, werden vier landbouwers geïnterviewd. Daaruit kwam dat dit een doelgroep is die heel bereidwillig is om mee te werken, tot zover de
Permalink:
https://catalogus.hogent.be/catalog/hog01:000723734