Actieve werkvormen en het verband met leerresultaten wiskunde in Dafor, Ghana

Type:
eindwerk
Titel:
Actieve werkvormen en het verband met leerresultaten wiskunde in Dafor, Ghana
Auteur:
Devolder, Arnout; Hogeschool GentSCHOO; FMWFaculteit Mens en Welzijn; Support Ghana
Jaar:
2018
URL:
https://scriptie.hogent.be/getBibFile.cfm?acadjaar=2017-2018&file=1430_201642286_PBA-LO_scriptie.pdf volledige tekst van de scriptie
Onderwerp:
actieve werkvormen
Ghana
wiskunde
PBA-LO
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Gent : s.n., 2018
Samenvatting:
Dit onderzoek poogde een antwoord te bieden op de onderzoeksvraag hoe actieve werkvormen het onderwijsniveau wiskunde in Dafor, Ghana, kunnen verhogen. Voorafgaand aan het onderzoek werd een literatuurstudie uitgevoerd dat de context van het Ghanese onderwijs beschreef meer bepaald het wiskundeonderwijs. Deze studie werd aangevuld met een vergelijkend onderzoek tussen het Ghanese onderwijs en het Belgische onderwijs. Hieruit bleek dat het wiskundeniveau in Ghana te laag is. Dit belemmert de doorgroeikansen van de Ghanese leerlingen naar het hoger onderwijs. De reden voor de lage cijfers kunnen we verhalen op een aantal factoren. Een eerste factor is de algemene lage onderwijskwaliteit in het Ghanese onderwijs. Hoewel de investeringen het laatste decennium zijn toegenomen stijgt de onderwijskwaliteit niet met eenzelfde snelheid. Vaak is de schoolomgeving niet bevorderlijk voor leren: klassen zijn overbevolkt, water- en sanitaire voorzieningen ontbreken, er zijn niet altijd getrainde leerkrachten en schoolboeken zijn schaars. Het kopiƫrend lesgeven is ook heel typerend voor het Ghanese onderwijs. Leerlingen kunnen de exacte oefeningen in de klas wel oplossen maar analoge vragen vormen al snel een probleem. Een tweede reden is dat er te weinig wiskundig materiaal is. Didactisch materiaal (zoals een abacus of MAB materiaal) en schoolboeken zijn onvoldoende aanwezig. Tot slot is er ook nog steeds een uitval van leerlingen die weinig of niet naar school gaan. Sinds de invoering van de schoolplicht en het gratis basisonderwijs zijn de cijfers van kinderen die naar school gaan echter al fors gestegen. Tijdens mijn eindstage in Ghana gaf ik gedurende tien weken les in het zesde leerjaar van de Dafor R/C Basic School. Gedurende die periode deed ik een ontwerponderzoek naar hoe actieve werkvormen het niveau van wiskunde konden verhogen. Uit de interviews die ik afnam bij leerkrachten en directie bleek dat leerkrachten zelf aangaven dat actief leren de meest efficiƫnte man
Permalink:
https://catalogus.hogent.be/catalog/hog01:000723885