Actie op de interactie Hoe kunnen begeleiders uit een tehuis niet-werkenden een invloed uitoefenen op de onderlinge negatieve interactiepatronen bij volwassenen met een ernstige verstandelijke beperking?

Type:
eindwerk
Titel:
Actie op de interactie Hoe kunnen begeleiders uit een tehuis niet-werkenden een invloed uitoefenen op de onderlinge negatieve interactiepatronen bij volwassenen met een ernstige verstandelijke beperking?
Auteur:
Gaudissabois, Alexandra; Hogeschool GentSCHOO; FMWFaculteit Mens en Welzijn; ortho-agogisch centrum Broeder Ebergiste Ter Linde
Jaar:
2018
URL:
https://scriptie.hogent.be/getBibFile.cfm?acadjaar=2017-2018&file=1915_201529619_PBA-ORTH_scriptie.pdf volledige tekst van de scriptie
https://scriptie.hogent.be/getBibFile.cfm?acadjaar=2017-2018&file=1915_201529619_PBA-ORTH_bijlage.pdf Bijlage bij de scriptie
Onderwerp:
ernstige verstandelijke beperking
actieonderzoek
Interactiepatronen
oplossingsgericht werken
Kwaliteit van bestaan
mentaliseren
probleemgedrag
sociometrisch onderzoek
emotionele ontwikkeling
PBA-ORTH
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Gent : s.n., 2018
Samenvatting:
Probleemstelling: Voor mijn stage koos ik voor een leefgroep van mensen met een ernstige verstandelijke beperking. Tijdens mijn instap en vooral tijdens mijn doorgroeistage merkte ik op dat leven in een leefgroep niet evident is. Ik zag dat er negatieve interactiepatronen waren tussen de bewoners. De bewoners sloegen en schopten elkaar. Sommige bewoners waren bang van elkaar. Dit zorgde ervoor dat hun kwaliteit van leven werd aangetast, meer bepaald hun fysiek en emotioneel welbevinden. Voor mij is het belangrijk dat de bewoners zich goed voelen. Daarom wou ik hieraan werken. De negatieve interactiepatronen die er heersten tussen de bewoners, maar ook tegenover de begeleiders, zorgden ervoor dat niet alleen de bewoners maar ook de begeleiders stress ervaarden. Ze wisten niet hoe dit aan te pakken. Uiteindelijk kwam ik tot volgende probleemstelling: “Hoe kunnen begeleiders uit een tehuis-niet werkenden een invloed uitoefenen op de onderlinge negatieve interactiepatronen bij volwassenen met een ernstige verstandelijke beperking?”, Conclusies: Om een invloed te kunnen uitoefenen op de negatieve interactiepatronen binnen de groep, was het noodzakelijk deze eerst in kaart te brengen. Dit gebeurde via een sociometrisch onderzoek. Vermits de beperking van de bewoners te ernstig was om tot bevraging te kunnen overgaan, werd dit gedaan via observatie. Hierdoor kwam ik te weten wie aan de oorzaak lag van deze interactiepatronen. Om echter dit probleem aan te pakken was een goede inschatting van de betrokken persoon vereist. Het was belangrijk om de betrokken persoon in zijn totaliteit te bekijken. In welke fase van emotionele ontwikkeling zit die persoon, wat is zijn cognitieve ontwikkeling en wat is zijn levensverhaal. Op die manier kan je beter begrijpen waarom die persoon reageert zoals hij reageert en kan je er beter op inspelen, want je weet wat zijn emotionele noden zijn. Als begeleider is het belangrijk om oplossingsgericht te werken eerder dan probleemgericht omdat het bij mensen met een verstandelijke beperking moeilijk is om DE oorzaak te vinden, als er al een oorzaak is. Beter is om te zoeken naar de gewenste situatie, naar de krachten van de persoon en daarop in te spelen. Als er negatieve interactiepatronen heersen in een leefgroep dan reageren begeleiders daar nogal vlug op vanuit hun emotie, waardoor de negatieve interactiepatronen toenemen. Als begeleider is het aangewezen je buik met je hoofd te verbinden en niet louter emotioneel te reageren. Dit zorgt ervoor dat je zelf rustiger bent waardoor de negatieve interactiepatronen niet toenemen. Uiteindelijk heb ik de negatieve interactiepatronen niet volledig uit de wereld kunnen helpen, maar ik heb er wel voor gezorgd dat de begeleiders op een andere manier naar probleemgedrag zijn gaan kijken en zelf dingen zijn gaan uitproberen. Ik heb ze tevens bewust laten worden van hun eigen lichaamstaal bij het aanpakken van probleemgedrag.
Permalink:
https://catalogus.hogent.be/catalog/hog01:000723930