Aanleg en kostprijsberekening van een wijngaard in Buggenhout, een vergelijkende studie met de Languedoc

Type:
eindwerk
Titel:
Aanleg en kostprijsberekening van een wijngaard in Buggenhout, een vergelijkende studie met de Languedoc
Auteur:
De Bock, Raf; Hogeschool GentSCHOO; FNTFaculteit Natuur en Techniek; Castigno
Jaar:
2018
URL:
https://scriptie.hogent.be/getBibFile.cfm?acadjaar=2017-2018&file=277_201530631_PBA-AGR_scriptie.pdf volledige tekst van de scriptie
Onderwerp:
wijngaard, aanleg, wijnbouw, wijn, landbouw, Zuid-Frankrijk,
landbouw
PBA-AGR
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Gent : s.n., 2018
Samenvatting:
De wijnbouw in België staat nog maar in zijn kinderschoenen, maar kan uitgroeien tot een volwaardige landbouwtak. Door de klimaatopwarming, aangepaste rassen en nieuwe technieken wordt de rendabiliteit en bedrijfszekerheid steeds groter. In dit werk worden de beslissingen en aandachtspunten die men voor de aanleg moet nemen, besproken en vergeleken met de wijnbouw in de Languedoc – de wijnbouwstreek van de wereld. Waar liggen de verschillen, waar vindt men raakvlakken en vooral wat kunnen wij van hen leren. Tot slot werd er een kostprijsberekening gemaakt van een wijngaard in België, deze resultaten zijn met cijfers uit Zuid-Frankrijk vergeleken en hieruit is gebleken dat de wijnbouw in België wel degelijk een kans maakt. Weliswaar, gaat men in onze streken nooit kunnen concurreren met de spotgoedkope wijn uit Spanje of Zuid-Afrika. Maar dat hoeft ook helemaal niet, Belgische wijn zal door de hoge grondprijs, het kleine areaal en de hoge arbeidskosten altijd een relatief duur product blijven. Om de hogere prijs te verantwoorden zal men moeten streven naar de hoogste kwaliteit. De hoogste kwaliteit kan men enkel bereiken door het beste materiaal, een optimale groeiplaats en de beste verzorging. Die keuzes die men moet maken alvorens aan te planten, dragen dus ook volledig bij tot de latere kwaliteit van de wijn.
Permalink:
https://catalogus.hogent.be/catalog/hog01:000724009