Alternatieve oplossingen voor de waterproblematiek in Vlaanderen volgens de permacultuur principes

Type:
eindwerk
Titel:
Alternatieve oplossingen voor de waterproblematiek in Vlaanderen volgens de permacultuur principes
Auteur:
Wygaerts, Laurence; Hogeschool GentSCHOO; FNTFaculteit Natuur en Techniek; Hogent
Jaar:
2018
URL:
https://scriptie.hogent.be/getBibFile.cfm?acadjaar=2017-2018&file=288_201532431_PBA-AGR_scriptie.pdf volledige tekst van de scriptie
Onderwerp:
waterproblematiek
natuurlijke waterzuiveringssystemen
overbelasting rioleringsnetwerk
overstromingsrisico's
bevolkingstoename Vlaanderen
permacultuur
groenmanagement
PBA-AGR
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Gent : s.n., 2018
Samenvatting:
Deze bachelorproef handelt over de waterproblematiek in Vlaanderen. In de literatuurstudie wordt dieper ingegaan op effecten van klimaatverandering en bevolkingstoename op de waterproblematiek. Er wordt informatie verzameld over ruimtelijke ordening en de huidige wetgeving die van toepassing is in Vlaanderen op gebied van wateropslag, waterverbruik, waterafvoer en overstromingsrisico’s. Met behulp van de filosofie en de principes van permacultuur wordt vervolgens onderzocht wat mogelijke duurzame oplossingen zijn voor de waterproblematiek in Vlaanderen. In het empirische deel wordt een actuele casestudie gemaakt over het te vernieuwen watersysteem van de stageplaats te Vinderhoute. Verschillende filtermogelijkheden van grijs water werden ter plekke getest en chemisch geanalyseerd. Uit de resultaten kan achterhaald worden of het huidige watersysteem een impact heeft op de kwaliteit van het grondwater.
Permalink:
https://catalogus.hogent.be/catalog/hog01:000724017