Ammoniakemissie reductie bij rundvee

Type:
eindwerk
Titel:
Ammoniakemissie reductie bij rundvee
Auteur:
Deschuymer, Robin; Hogeschool GentSCHOO; FNTFaculteit Natuur en Techniek; ILVO (Instituut Landbouw- Visserij- en voedingsonderzoek), HoGent
Jaar:
2018
URL:
https://scriptie.hogent.be/getBibFile.cfm?acadjaar=2017-2018&file=309_201532746_PBA-AGR_scriptie.pdf volledige tekst van de scriptie
Onderwerp:
Ammoniakemissie
PAS
Ruw eiwitgehalte
Voedingsmaatregelen
Reductie ammoniak
landbouw
PBA-AGR
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Gent : s.n., 2018
Samenvatting:
Emissies uit verschillende sectoren zorgen voor een sterke achteruitgang van de biodiversiteit in Europa. Ammoniakemissies zijn verantwoordelijk voor vermesting en verzuring, hierdoor worden stikstofminnende planten bevoordeeld ten nadele van andere planten. Deze ammoniakemissies zijn voornamelijk afkomstig uit de veeteelt als gevolg van de eiwitvertering. Om de biodiversiteit te behouden en herstellen worden landbouwbedrijven nabij beschermde natuurgebieden verplicht om hun ammoniakemissies te reduceren. Momenteel zijn ammoniak-emissiereducerende maatregelen voor rundvee, en meer bepaald voor jongvee en vleesvee zeer beperkt. In dit eindwerk wordt het effect van de rantsoensamenstelling (ruw eiwitgehalte) onderzocht. Om het verschil in emissie te kunnen meten werden 2 proefrantsoen gebruikt waarbij er een duidelijk verschil in ruw eiwitgehalte was. Vervolgens werden elk van deze rantsoenen verstrekt aan 2 groepen dieren waarvan de ammoniakemissies werden gemeten. Dit gebeurde in de onderzoekstal van het ILVO (Instituut Landbouw- Visserij- en Voedingsonderzoek). Uit de resultaten van deze proef zien we dat er een flinke reductie van de ammoniakemissie kan bekomen worden door het ruw eiwitgehalte te verlagen. Om langetermijneffecten van deze maatregel op te volgen werden alsook groeiprestaties van dieren op de verschillende rantsoenen vergeleken. Verder onderzoek naar de controleerbaarheid en langetermijneffecten van deze maatregel is vereist.
Permalink:
https://catalogus.hogent.be/catalog/hog01:000724028