Analyse en optimalisatie van het granulaattransport bij Alpl

Type:
eindwerk
Titel:
Analyse en optimalisatie van het granulaattransport bij Alpl
Auteur:
Heldenbergh, Jens; Hogeschool GentSCHOO; FNTFaculteit Natuur en Techniek; Hogeschool Gent
Jaar:
2018
URL:
https://scriptie.hogent.be/getBibFile.cfm?acadjaar=2017-2018&file=1077_201427177_PBA-EM_scriptie.pdf volledige tekst van de scriptie
https://scriptie.hogent.be/getBibFile.cfm?acadjaar=2017-2018&file=1077_201427177_PBA-EM_bijlage.zip Bijlage bij de scriptie
Onderwerp:
Granulaattransport
Optimalisatie
Elektromechanica
elektromechanica
PBA-EM
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Gent : s.n., 2018
Samenvatting:
In deze bachelorproef wordt het granulaattransport bij Alpla Belgium geanalyseerd en geoptima-liseerd. De hoofdvraag voor dit onderzoek luidt: Wat is een efficiëntere manier om granulaat naar de spuitgietmachines te transporteren bij Alpla Belgium? Om tot een conclusie te komen werden volgende subvragen onderzocht: •Hoe wordt het granulaat momenteel naar de spuitgietmachines getransporteerd?•Wat kan er aan dit proces verbeterd worden?•Wat zijn de mogelijke oplossingen?Alpla Belgium is een bedrijf in Oudenaarde dat kunststof flessen maakt. Hiervoor heeft het be-drijf 25 spuitgietmachines staan en 2 blaasmachines. Van deze 25 spuitgietmachines zijn er 15 die PET preforms maken. Voordat het granulaat kan worden gebruikt in de spuitgietmachines moet het eerst voorbehandeld worden. Het wordt eerst gemengd, dan gedroogd en daarna eventueel gekleurd.De 15 machines hebben een constante toevoer van granulaat nodig. Dit wordt getransporteerd met behulp van vacuümpompen van de menger naar de droger van de machine. De vacuüm-pompen staan gegroepeerd en elke machine is verbonden met één vacuümpomp. Momenteel heeft elke machine een vacuümpomp met hetzelfde vermogen om granulaat te transporteren. Doordat de spuitgietmachines een grote omvang hebben, is de afstand van de eerste machine tot de vacuümpompgroep ongeveer 20 meter en tot de laatste ongeveer 90 meter. Dit betekent dat er in de leiding naar de laatste machines veel meer drukverlies is dan in de leiding naar de eerste machine. Daardoor is de pomp van de eerste machine sterk overgedimensioneerd. Dit wordt aangetoond met uur-, druk-, debiet- en vermogenmetingen. Na het vergelijken van de metingen met de maximale massa granulaat die per uur naar de machines kan gaan blijkt dat er inderdaad de helft van de pompen te veel staan.De oplossing voor dit probleem is een collector. Dit is een buis van 300mm doorsnede die rond de vacuümpompen wordt geplaatst. Hierop zijn 10 vacuümpompen en de leidingen naar de droge
Permalink:
https://catalogus.hogent.be/catalog/hog01:000724078