Alsico NV: Heroriëntering Care-collectie rekening houdend met wensen en noden van de klant, aanbod van de concurrentie, stoffenaanbod en modebeeld van 2018

Type:
eindwerk
Titel:
Alsico NV: Heroriëntering Care-collectie rekening houdend met wensen en noden van de klant, aanbod van de concurrentie, stoffenaanbod en modebeeld van 2018
Auteur:
Maes, Karen; Hogeschool GentSCHOO; FNTFaculteit Natuur en Techniek; HoGent Faculteit Natuur en Techniek
Jaar:
2018
URL:
vertrouwelijke scriptie
Onderwerp:
Alsico NV
Zorgkledij
Werkkledij
Duurzaamheid
Concurrentenanalyse
Materiaalanalyse
Modebeeld 2018
Enquête zorgkledij
Care-collectie
Technisch dossier
PBA-MODE
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Gent : s.n., 2018
Samenvatting:
Alsico NV is tot de vaststelling gekomen dat de Care-collectie, die door hen ontworpen en ontwikkeld werd, onvoldoende aanslaat bij de klant. Het doel van dit onderzoek is om een nieuwe Care-collectie voor te stellen die zoveel mogelijk tegemoetkomt aan de noden en wensen van de klant.In een marktonderzoek wordt het aanbod van de concurrent geanalyseerd en vergeleken met dat van Alsico. Uit de concurrentenanalyse blijkt op welke vlakken Alsico zijn aanbod nog verder kan innoveren en verbeteren. Daarnaast wordt ook een materiaalanalyse uitgevoerd bij de verschillende stofleveranciers om de meest aangewezen stof te kunnen kiezen voor de nieuwe collectie. Ook styling wint steeds meer aan belang bij werkkledij. In het stylingonderzoek worden, mede aan de hand van een moodboard, de trendy modellen en kleuren van 2018 weergegeven. Daarnaast is de wens van de klant uiteraard ook doorslaggevend. In een enquête wordt de klant bevraagd over de gewenste comforteigenschappen en styling. Tot slot worden de resultaten van alle onderzoeken grondig geanalyseerd en tegen elkaar afgewogen om zo de nieuwe Care-collectie te kunnen ontwerpen. Tot de voorgestelde collectie behoort de kledij voor het onthaal in een zorgcentrum, zorgkledij voor de verpleegkundigen, specifieke zorgkledij voor de kinderafdeling, poetskledij, koksjassen en kledij om de maaltijden voor de patiënten/bewoners op te dienen. Het ontwerp van de tuniek voor de verpleegkundige wordt in een technisch dossier uitvoerig toegelicht. De tuniek en bijpassende broek voor de verpleegkundigen zijn door Alsico volledig uitgewerkt en tentoongesteld op de Health & Care beurs in Flanders Expo Gent op 24 - 25 - 26 april 2018. Indien Alsico een nieuwe Care-collectie zou lanceren, worden de resultaten en innovatieve ideeën van het onderzoek en de ontwerpen hierin verwerkt.
Permalink:
https://catalogus.hogent.be/catalog/hog01:000724119